Vi er en del av Fasadgruppen

Fasadegruppen fortsetter å vokse i det norske markedet gjennom oppkjøp av Malercompagniet Oslo ("Malercompagniet"), Murpartnern ("MP") og Meyer-Mørch ("MM") i Norge.

Malco

Magne Helander, Vidar Stavdal, Trond Berger och Tom Rindal.

Malercompagniet grundades 1991 och är ett av de största fasadbolagen i Oslo-regionen. Bolaget arbetar främst inom renoveringsprojekt med fokus på målning, murning, putsning och tak. Malercompagniet har 56 heltidsanställda och omsatte 136 MNOK under verksamhetsåret 2021.

MP grundades 2005 och har byggt upp en stark position i Oslo-regionen inom fasadrenovering med kompetens inom murning, putsning och tegel. Bolaget har 50 heltidsanställda och omsatte cirka 50 MNOK under verksamhetsåret 2021.

MM grundades 1973 och fokuserar på målning och fasadprojekt i Bærum och närliggande regioner. Bolaget har 9 heltidsanställda och omsatte cirka 29 MNOK under verksamhetsåret 2021.

”Genom förvärv av Malercompagniet, Murpartnern och Meyer-Mørch stärker Fasadgruppen sin position i Norge. Vi har nu 9 bolag på marknaden och en stabil plattform för fortsatt tillväxt. Bolagen har många kvaliteter som vi värdesätter; ett kompetent ledarskap, omfattande hantverkskunnande och starka lokala marknadspositioner", säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

”Att bli en del av Fasadgruppen säkerställer vår långsiktiga utveckling, kapacitet och genomförandeförmåga till förmån för våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners. Vi uppskattar affärsmodellen där Malercompagniet Oslo, Murpartnern och Meyer-Mørch kommer att fortsätta verka under sina respektive varumärken och ta del av de marknader och utvecklingsmöjligheter som de själva finner mest attraktiva. Under processen har vi fått bekräftat att Fasadgruppens värderingar stämmer väl överens med våra”, säger Tom Rindal, VD för Malercompagniet Oslo.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i Malercompagniet, MP och MM med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Säljarna har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 17,4 MNOK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 12 månader. Genomförandet av förvärvet av Malercompagniet, MP och MM är inte föremål för några fullföljandevillkor. Fasadgruppens avsikt är att fullfölja förvärvet av bolagen omkring den 28 februari 2022.

Sist oppdatert 07 april 2022

Flere nyheter


Alle nyheter