Biterudveien Sameie

Oppussing av murfasader, montere steni color plater i vindusfelter. Utskiftning av rekkverk, etablere ny søppelstasjon.

Sist oppdatert 05 april 2022