Haganjordet 1-30, Rud

Komplett vask og oppmaling av fasade.

Sist oppdatert 06 april 2022