Fasadgruppens dotterbolag DVS Entreprenør i Norge har tecknat två avtal med Oslos kommunala bostadsföretag Boligbygg Oslo KF avseende omfattande renovering av två flerfamiljsfastigheter i Oslo.

De två projekten på Drøbaksgata respektive Hedmarksgata omfattar fasadrenovering, fönsterbyten och takomläggning. Oslos kommun ställer mycket höga miljökrav på processen och båda projekten kommer att kategoriseras som fossilfria byggarbetsplatser enligt den vägledning som publicerats av norska Miljødirektoratet. Projekten kommer att färdigställas under innevarande år och ordervärdet uppgår till cirka 48 MNOK.

”Kommunala bostadsföretag i Norge har kommit mycket långt avseende miljöåtgärder i sina upphandlingar, och vi är glada att kunna möta de krav som ställs. Utöver att säkerställa så lite miljöpåverkan som möjligt i själva projekten kommer också de åtgärder som genomförs på fastigheterna leda till väsentligt bättre energiprestanda”, säger Leif Erik Mortensen, vd för DVS Entreprenør.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Claesson, Affärsområdeschef Fasadgruppen Väst, johan.claesson@fasadgruppen.se, tel. +46 (0) 73-808 33 39.

Flere nyheter


Alle nyheter